elektronicznyswiat.pl

Elektronika i Multimedia

Regeneracja baterii trakcyjnych
Technologia

Czy warto zdecydować się na regenerację baterii trakcyjnych?

Baterie trakcyjne to z reguły dość kosztowne elementy, które tak jak i zwykłe akumulatory ulegają pewnemu zużyciu. Co prawda i tak wykazują one nadzwyczaj dużą żywotność, ale głębokie rozładowanie, przestoje i inne, niekorzystne warunki eksploatacyjne mogą sprawić, że akumulatory trakcyjne stracą swe zdolności do akumulowania energii. Alternatywą dla zakupu nowych baterii jest regeneracja starych ogniw, która może zwiększyć ich pojemność nawet o 80 procent!

Regeneracja baterii trakcyjnych

W ramach regeneracji ogniwa serwisant przeprowadza szereg prac, które pozwalają mu ocenić stan baterii i podjąć niezbędne działania w celu zwiększenia jej pojemności. Jedną z pierwszych, realizowanych czynności jest pomiar gęstości elektrolitu. Następnie serwisant mierzy napięcie znamionowe całego układu baterii, a następnie — na każdym z ogniw, które wchodzą w jej skład. Regeneracja baterii trakcyjnych polega również na odsiarczeniu ogniw poprzez ładowanie ich niskim prądem, a także na dokładnej ekspertyzie stanu zużycia baterii i próbie jej pojemności.

Pojemność baterii trakcyjnych

Przyczyną stopniowego lub skokowego obniżenia pojemności baterii trakcyjnych może być też spadek przewodności połączeń pomiędzy poszczególnymi ogniwami, a także zły stan techniczny obudowy baterii. Dlatego regeneracja baterii trakcyjnych polega też na kompleksowych oględzinach układu i weryfikacji stanu wszystkich jej połączeń. Serwisant powinien też skupić się na diagnozie technicznej obudowy i wykonaniu pomiaru rezystancji izolacji. Mając dostęp do wszystkich tych informacji, specjalista oceni, czy regeneracja baterii Bater jest w ogóle możliwa. Warto bowiem zauważyć, że nie każdy akumulator można zregenerować, na co istotny wpływ ma jego stan techniczny i poziom zużycia.

Baterie zregenerowane w serwisie

Po zrealizowaniu wszystkich prac i uzyskaniu satysfakcjonującej pojemności zregenerowanej baterii serwisant wykonuje wszelkie końcowe pomiary i sporządza dokumentację. Na jej podstawie użytkownik akumulatora może przejrzeć zakres prac, jakie obejmowała regeneracja baterii, a także uzyskać kompletne dane dotyczące aktualnych parametrów zregenerowanych ogniw. Dzięki temu klient może ocenić stan baterii i przełożyć w czasie zakup nowych, skądinąd drogich baterii.

Nowoczesne akumulatory trakcyjne to drogie komponenty, których zakup (jeśli to możliwe) warto odłożyć w czasie. Jest to możliwe jedynie dzięki zregenerowaniu starych ogniw, które dzięki temu mogą odzyskać znaczną część swej pojemności.