elektronicznyswiat.pl

Elektronika i Multimedia

Oprogramowanie dla przemysłu mięsnego
Biznes

Oprogramowanie dla przemysłu mięsnego – co powinno posiadać?

Coraz większa komputeryzacja ułatwia przeprowadzanie działań w różnych dziedzinach m.in. produkcyjnych. Także w branży mięsnej zauważalny jest wzrost zainteresowania automatyzacją i potrzebą większej kontroli procesu. Jak powinien wyglądać dobry system zarządzania w przemyśle mięsnym, aby nadzór i wpływ  człowieka był jak najmniejszy? Dowiesz się w tym artykule.

Kompleksowe oprogramowanie

Dobre oprogramowanie obejmuje nie tylko cały zakres produkcyjny, ale potrafi o wiele więcej, monitorując przyjęcie towaru, a także wywóz i sprzedaż. Kompleksowe oprogramowanie dla przemysłu mięsnego znajdziesz w firmie APLOK. Oferuje ono rozwiązania, które ograniczają pracę biurową do minimum.

Kontrola logistyki

Sama awizacja dostaw jest prostsza dzięki specjalnym modułom planowania i realizacji zamówień za pomocą aplikacji biurowej i modułu www. System pomaga w planowaniu kalendarza dostaw oraz załadunku i wysyłki zgodnie z wytycznymi zakładu. Generuje raporty wraz z alertami dotyczącymi np. kar za opóźnienia. Realizuje transporty poprzez ich rejestrowanie, układa dostawców w kolejce i kieruje ich pod daną rampę. Program zbiera dane i przekazuje informacje na temat dostawy. Generuje m.in. listy przewozowe. Trzeba podkreślić, że to tylko niektóre funkcje dotyczące modułu odpowiadającego za proces przyjmowania towaru.

Kontrola linii produkcyjnej

Oprogramowanie monitoruje cały proces przetwórstwa mięsa. Przywóz, ubój, procesy mechaniczne jak dzielenie mięsa, kończąc na utylizacji, wywozie oraz innych. Kontroluje temperaturę, wagę i objętość. Na przykład dla tusz wołowych wspomaga klasyfikację zgodną z systemem EUROP. Ułatwia tworzenie obszernej dokumentacji ze względu na obostrzenia weterynaryjne.

Cały ten proces jest kontrolowany przez system poprzez różne urządzenia jak wagi, czytniki kodów, siłomierze, a także wspomagany jest przez drukarki etykiet i komputery przemysłowe. Wszystkie te urządzenia wraz z oprogramowaniem dostarczy firma APLOK.

Zastosowania programu firmy APLOK na przykładzie przetwórstwa mięsnego

W przypadku żywca system rejestruje zlecenie na jego zakup, kontroluje wagę inwentarzową, dokonuje rozliczenia z dostawcą. Tak jak dla innych gałęzi przemysłu mięsnego jest generowana dokumentacja ARiMR. W czasie uboju sporządzane są materiały  dotyczące między innymi ustalenia klas jakości tusz. Program jest odpowiedzialny za organizację produkcji na linii peklowni, produkcji mięsnej (wędliny, kiełbasy itp.), obsługuje obróbkę cieplną. Wszystko jest kontrolowane i ewidencjonowane. Tworzone są zlecenia produkcyjne oraz magazynowe. Ostatnim etapem obsługi systemu jest sprzedaż polegająca na rejestracji zamówień (m in. kompletacja, planowanie wysyłek), nadzór nad magazynem materiałów pomocniczych oraz przypraw.

Szeroki zakres zastosowań

Zasadą jest, że dobre oprogramowanie jest sprzedawane przez firmę, która ma doświadczenie na rynku i kieruje swoje produkty do różnych odbiorców, ale zawężonych do jednej gałęzi. Wtedy mamy pewność, że nie ma ono błędów przez jego zbytnie rozbudowanie. Właśnie dlatego można zaufać firmie APLOK, która wzięła pod skrzydła przetwórstwo mięsne. Może ona pochwalić się oprogramowaniem dla takich dziedzin przetwórstwa jak:

  • ubojnie drobiu;
  • ubojnie bydła;
  • przetwórstwo mięsne;
  • przetwórstwo rybne;
  • zakłady rozbiorowe;
  • chłodnie składowe.

Dodatkowe APLOK zajmuje się stricte systemem awizacji, bhp oraz systemami recepturowymi.

Elastyczne oprogramowanie

Oprogramowanie APLOK jest oprogramowaniem modułowym, które może wprowadzić w każdym zakładzie mięsnym. Firma ta zajmuje się także dostarczeniem wszelkich urządzeń i czujników potrzebnych do uruchomienia procesu. Także nic nie stoi na przeszkodzie na zaimplementowanie  software  z urządzeniami zastanymi na hali. Program daje dużo możliwości rozbudowy i zmian.

Przemysł przetwórczy mięsa jest bardzo szybko rozwijającą się gałęzią. Nowoczesne rozwiązania, jak systemy dla przedsiębiorstw mięsnych pomagają temu rozwojowi. Takim systemem jest kompletne oprogramowanie firmy APLOK do zarządzania m.in. zakładami mięsnymi. Program nadzoruje, generuje dokumentację, informuje o alertach, ułatwia logistykę. Dzięki niemu cały proces jest łatwiejszy i bardziej przejrzysty. Jednym słowem usprawnia i poprawia pracę. Czego chcieć więcej?