elektronicznyswiat.pl

Elektronika i Multimedia

Biznes

Jak wybrać adwokata dla siebie?

Skomplikowane polskie prawo sprawia, że wielu obywateli nie jest w stanie samodzielnie bronić się przed sądem i rozwiązać spraw związanych z rozwodem lub spadkiem. Bez pomocy adwokata trudno jest szybko i sprawnie przejść przez postępowanie sądowe lub uniknąć rozprawy. Jak wybrać adwokata dla siebie, aby rozwiązać problemy prawne w swoim życiu?

Rodzaj przyjmowanych spraw

Wybierając adwokata dla siebie, powinno się przede wszystkim sprawdzić, czy specjalizuje się w danej gałęzi prawa. Trudno oczekiwać, by adwokat od spraw cywilnych zajął się obroną oskarżonego w procesie karnym. Adwokat karnista z ADK Kancelaria Prawna jest w stanie udzielić pomocy oskarżonym o popełnienie przestępstw ściganych z urzędu, podczas gdy kancelaria skupiająca się na prawie rodzinnym lub cywilnym ma w tej kwestii zbyt małe doświadczenie.

Zakres specjalizacji prawnika można poznać zwykle na jego stronie internetowej. Wizytówka w sieci zawiera informacje o gałęziach prawa, którymi zajmuje się dany adwokat na co dzień. Dzięki temu ma w nich odpowiednią praktykę i podczas współpracy z klientami opiera się na własnych doświadczeniach, a nie na jedynie na teorii.

Koszty usług

W przypadku wielu klientów kancelarii adwokackich, koszty usług odgrywają kluczową rolę. Prawnicy stosują różne cenniki, dlatego przed rozpoczęciem współpracy powinno się sprawdzić, ile kosztuje wykonanie danej usługi. Wybór adwokata powinien uwzględniać możliwość pokrycia kosztów zleconych mu czynności od początku do zakończenia sprawy, która niekiedy trwa nawet przez kilkanaście miesięcy. 

Przed rozpoczęciem współpracy z dobrym adwokatem z Warszawy powinno się ustalić również, w jaki sposób naliczy honorarium. Prawnik może stosować stawkę ryczałtową, godzinową lub za usługę. Wysokość stawki i sposób jej naliczania są zależne od wielu czynników, dlatego klient nigdy nie powinien kierować się jedynie cennikiem kancelarii. Ważna jest rozmowa z adwokatem i spisanie umowy na ustaloną kwotę.

Zaufanie do adwokata

Wybór dobrego adwokata na terenie Warszawy powinien uwzględniać zaufanie do danej osoby. Prawnik powinien współpracować z klientem, dlatego ten powinien czuć się przy nim pewnie i szczerze z nim rozmawiać. Brak porozumienia pomiędzy klientem a adwokatem sprawia, że osiągnięcie określonych celów w postępowaniu sądowym jest trudniejsze. Prawnik powinien uzyskiwać prawdziwe informacje od klienta, dlatego zaufanie jest kwestią kluczową. Bez niego nawet obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej nie poprawia porozumienia między prawnikiem a zatrudniającą go osobą.